Przestój w określonych komórkach organizacyjnych MCPS Pabianice

Przestój w określonych komórkach organizacyjnych MCPS Pabianice

Zarządzeniem NR15/2020 Dyrektora Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach z dnia 11 maja 2020 r. w  sprawie przestoju w określonych komórkach organizacyjnych Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach.

W terminie od dnia 11 maja 2020 roku do dnia 24 maja 2020 roku ogłasza się przestój w następujących komórkach organizacyjnych Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej:

  • Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Osób Niepełnosprawnych;
  • Centrum Seniora;
  • Placówka Wsparcia Dziennego "Junior";
  • Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Pełna treść zarządzenia dostępna na BIP