Przestój w określonych komórkach organizacyjnych MCPS Pabianice

Przestój w określonych komórkach organizacyjnych MCPS Pabianice

Zarządzeniem NR17/2020 Dyrektora Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach z dnia 25 maja 2020 r. w  sprawie przestoju w określonych komórkach organizacyjnych Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach.

W terminie od dnia 25 maja 2020 roku do dnia 14 czerwca 2020 roku ogłasza się przestój w następujących komórkach organizacyjnych Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej:

  • Ośrodka Profilaktyki Społecznej;
  • Placówka Wsparcia Dziennego "Junior";
  • Warsztaty Terapii Zajęciowej.
W terminie od dnia 25 maja 2020 roku do dnia 31 sierpnia 2020 roku ogłasza się przestój w następujących komórkach organizacyjnych Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej:
  • Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Osób Niepełnosprawnych;
  • Centrum Seniora.
Pełna treść zarządzenia na BIP