PRZETARG USTNY (AUKCJA) SAMOCHODU OSOBOWEGO

PRZETARG USTNY (AUKCJA) SAMOCHODU OSOBOWEGO

PRZETARG USTNY (AUKCJA) SAMOCHODU OSOBOWEGO

Ogłoszenie - Znak sprawy: (Nr ref. MCPS/KLSM/ 01/2020) – z dnia 04.03.2020 r.

Przedmiotem aukcji jest sprzedaż samochodu osobowego marki Renault Master o nr rej. EPA 75KR, rok produkcji 2005 o nr VIN VF1NDDSL633260438, o pojemności 2953 ccm i mocy 100Kw, kolor biały, przebieg 238 495 km, liczba miejsc 16.


ORGANIZATOR AUKCJI:

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej z siedzibą w Pabianicach, ul. Gdańska 7 Regon: 473215122, NIP: 7311875388


WARTOŚĆ SZACUNKOWA:

Cena wywoławcza samochodu wynosi 19 192, 00 zł netto (słownie: dziewiętnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote netto).


TERMIN SKŁADANIA OFERT/WADIUM:

Wadium należy wnieść do godz. 11.00 najpóźniej w dniu przeprowadzenia aukcji przelewem na konto bankowe Miejskiego Centrum pomocy Społecznej w Pabianicach Nr 78 1560 0013 2671 3202 4000 0016 Geting Noble Bank, z podaniem tytułu wpłaty „WADIUM – WTZ SPRZEDAŻ SAMOCHODU


MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA AUKCJI:

Aukcja rozpocznie się w dniu 12.03.2020 r. o godz. 12.00 w pokoju Dyrektora Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Gdańska 7, 95-200 Pabianice.


TERMIN ZAWARCIA UMOWY KUPNA - SPRZEDAŻY:

  1. Nabywca winien podpisać dokument umowy kupna-sprzedaży niezwłocznie po zamknięciu aukcji.

  2. Cenę nabycia (pomniejszoną o wpłacone wadium) nabywca jest zobowiązany zapłacić w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni kalendarzowych od wylicytowania pojazdu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.03.2020 r. wpłacić przelewem na konto Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach Nr 78 1560 0013 2671 3202 4000 0016 Geting Noble Bank.


ZAŁĄCZNIKI DO AUKCJI:

OGŁOSZENIE O AUKCJI - DYREKTOR MIEJSKIEGO CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ W PABIANICACH

Załącznik nr 1 - REGULAMIN AUKCJI SPRZEDAŻY SAMOCHODU

Załącznik nr 2 - Oświadzcenie OGŁOSZENIE O AUKCJI - DYREKTOR MIEJSKIEGO CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ W PABIANICACH

Załącznik nr 3 - UMOWA

Protokół z przeprowadzonej aukcji na sprzedaż samochodu


Galeria zdjęć: Ogłoszenie - Znak sprawy: (Nr ref. MCPS/KLSM/ 01/2020) – z dnia 04.03.2020 r.

Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria