Ruszył program „Dobry Start”!

Ruszył program „Dobry Start”!

Ruszył program „Dobry Start”!

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018r. poz. 1061) świadczenie w wysokości 300 zł przyznawane będzie bez względu na dochód rodziny. Świadczenie przysługuje uczniom szkół podstawowych i średnich do 20. roku życia lub do 24. roku życia w przypadku osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Od 1 sierpnia do 30 listopada mieszkańcy Pabianic będą mogli składać wnioski w formie papierowej w oddziale realizującym program „Rodzina 500+” Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej, mieszczącym się w budynku przy ul.św. Jana 10.

Wniosek można również wysłać od 1 sierpnia drogą pocztową.

Zachęcamy do wyboru wniosków elektronicznych, które można składać już od 1 lipca online przez stronę empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną.

Świadczenie przysługuje na wniosek rodzica dziecka, opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka oraz pełnoletniej osoby uczącej się niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem prawa do alimentów.

Główne różnice w porównaniu do programu 500+, to brak kryterium dochodowego, inne definicje szkoły i niepełnosprawności oraz możliwość złożenia wniosku przez pełnoletnią uczącą się osobę (jeśli spełnia warunki programu).

W celu usprawnienia procesu składania dokumentów,od 23 lipca rozpocznie się wydawanie numerków.Druki wniosków będą wydawane wraz z numerkami.

Wniosek 300+ będzie można złożyć razem z wnioskiem 500+ podczas jednej wizyty.

Wnioski o przyznanie prawa do świadczenia dobry start złożone w lipcu lub sierpniu, zostaną rozpatrzone do 30 września, a złożone w terminie późniejszym - do dwóch miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

Korespondencja do klientów będzie rozsyłana z adresu email: program500plus@mcps.pabianice.pl 

Więcej informacji na stronie: www.mpips.gov.pl/DobryStart