Statut MCPS

Uchwała nr XXX/403/16 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach