Termin wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

Termin wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

W związku z planowanym przekazaniem pieniędzy w miesiącu grudniu 2016r. w jednej transzy, wyplata na konto świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz świadczeń z Funduszu Alimentacyjnych nastąpi w dniu 20 grudnia 2016r.