Terminy składania wniosków 500+

Terminy składania wniosków 500+

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej informuje, iż w bieżącym 2020 roku nie składamy wniosków na kontynuację wypłaty świadczenia 500+.

Jedynie w przypadku urodzenia dziecka, lub nabycia praw do opieki nad dzieckiem mamy prawo złożyć wniosek na 500+.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią informacji przyznającej 500+, gdzie dokładnie opisane są terminy przyznania świadczenia wychowawczego obowiązujące w bieżącym oraz kolejnym okresie zasiłkowym.

W związku z powyższym przypominamy:

500+

Aktualny okres świadczeniowy trwa od 01 lipca 2019 r. do 31 maja 2021r.

Przyjmowanie wniosków 500+ na okres świadczeniowy 2021/2022 rozpoczyna się:

- elektronicznych od dnia 01 lutego 2021roku.

- papierowych od dnia 01 kwietnia 2021 roku.