Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem – 22.02 – 28.02.2021 r.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem – 22.02 – 28.02.2021 r.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem – 22.02 – 28.02.2021 r.

Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej w Pabianicach oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie serdecznie zapraszają na obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem, szczególnie, że dzień 22 lutego został ustanowiony Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw.

W ramach tegorocznych obchodów, w Ośrodku Profilaktyki i Integracji Społecznej w Pabianicach realizowane będą bezpłatne konsultacje specjalistów.

Poniedziałek 22.02.2021 r. :

- godz. 8.00-16.00 – konsultant ds. pomocy ofiarom przemocy Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej w Pabianicach (przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie).

Wtorek 23.02.2021 r.:

- godz. 8.00 – 16.00 - konsultant ds. pomocy ofiarom przemocy Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej w Pabianicach (przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie),

- godz. 9.00-11.00 – dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach.

Środa 24.02.2021 r.:

- godz. 12.00 – 20.00 - konsultant ds. pomocy ofiarom przemocy Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej w Pabianicach (przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie),

- 10.00 – 12.00 - kurator sądowy do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich Sądu Rejonowego w Pabianicach.

Czwartek 25.02.2021 r. :

- godz. 8.00 – 16.00 - konsultant ds. pomocy ofiarom przemocy Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej w Pabianicach (przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie),

- godz. 10.00 – 12.00 - kurator sądowy (do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych) Sądu Rejonowego w Pabianicach,

- godz. 11.00 – 19.00 – pedagog Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej w Pabianicach.

Piątek 26.02.2021 r. :

- godz. 8.00 – 16.00 - konsultant ds. pomocy ofiarom przemocy Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej w Pabianicach (przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie).

Dyżury będą odbywały się w Ośrodku Profilaktyki i Integracji Społecznej w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 31 (I piętro, pokój nr 2 i 3).