Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W związku z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw, Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej w Pabianicach oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zapraszają na bezpłatne konsultacje specjalistyczne - prawnika, przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego, pedagogów.

Zapraszamy osoby pokrzywdzone przestępstwem, które chciałyby zasięgnąć porady specjalisty w następujących terminach.

Dyżury specjalistów:

prawnik 19.02.2020 r. w godzinach 16.00-20.00.

przewodnicząca Zespołu 17, 20, 21.02.2020 r. w godzinach 8.00-16.00.

pedagodzy 17-21.02.2020 r. w godzinach 12.00-14.00.

Dyżury będą odbywać się w Ośrodku Profilaktyki i Integracji Społecznej w Pabianicach, ul. Partyzancka 31, pok. 3, 6, 9.