Uczestnicy WTZ


https://www.ispeech.org/text.to.speech

Warsztat Terapii Zajęciowej w Pabianicach przeznaczony jest dla 35 osób niepełnosprawnych. Uczestnicy WTZ muszą posiadać:

  • orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znaczny
  • ukończone 16 lat
  • uwzględnione w orzeczeniu wskazanie do terapii zajęciowej wydawane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Skip to content