UWAGA!!! Zalecenia dla Klientów OPiIS

UWAGA!!! Zalecenia dla Klientów OPiIS

UWAGA!!!

Zalecenia dla Klientów

Ośrodka Profilaktyki

i Integracji Społecznejw zakresie zapobiegania COVID-19

dotyczące wejścia do budynku

W trosce o zdrowie naszych Klientów i pracowników Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej informujemy o wprowadzeniu zasad wynikających z rekomendacji w zakresie zapobiegania COVID-19 w Ośrodku:

  1. Do Placówki wchodzi tylko osoba umówiona telefonicznie na konsultację lub spotkanie.

  2. Po dezynfekcji rąk Klient zostaje poddany pomiarowi temperatury.

  3. W Ośrodku przyjmowane są tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Osoba, która ma temperaturę ciała 36,9o C i powyżej nie zostanie wpuszczona do budynku. Klienci przy ustalaniu terminu wizyty w Ośrodku są informowani, że do placówki nie mogą przychodzić osoby chore, przebywające na kwarantannie ani w izolacji domowej.

  4. W przypadku udzielania wsparcia dziecku lub osobie niepełnosprawnej do budynku wchodzi tylko jeden rodzic/opiekun (chyba, że konsultant zaleci inaczej).

  5. Klienci wchodzą tylko do pokoju konsultanta/psychologa/doradcy i przemieszczają się po Ośrodku tylko w celu dotarcia do wskazanego pokoju i opuszczenia budynku.

  6. Na terenie Ośrodka Klienci noszą maski lub przyłbice.

  7. W przypadku wystąpienia objawów choroby w czasie wizyty, Klient będzie odizolowany, zostanie zawiadomiona stacja sanitarno-epidemiologiczna oraz pogotowie. Następnie stosowane będą dalsze wytyczne sanitarne.