Wolne miejsca w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym - zapraszamy

Wolne miejsca w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym - zapraszamy

Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Osób Niepełnosprawnych przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Cichej 24 dysponuje wolnymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Placówka przeznaczona jest dla osób od 10 do 45 roku życia z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej.

W ramach pobytu w ośrodku podopieczni mają zapewnioną fachową opiekę terapeutyczną, psychologiczną i pielęgniarską, rehabilitację medyczną i społeczną, zajęcia z psychologiem, a także muzykoterapię, zajęcia komputerowe, zajęcia relaksacyjne i poznawania świata na Sali Doświadczania Świata (przeznaczona dla dzieci autystycznych i nadpobudliwych psychoruchowo oraz stymulacji polisensorycznej osób z głębokimi oraz sprzężonymi niepełnosprawnościami), zajęcia kulinarne, doskonalenie czynności samoobsługi i rozwijanie zaradności życiowej - konsultacje i porady dla rodziców.

Poza codziennymi zajęciami, spotkania integracyjne z podobnymi placówkami, włączenie podopiecznych w życie społeczności lokalnej (pikniki, wystawy, imprezy okolicznościowe, zabawy, kino i inne).

Placówka dysponuje samochodem dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, w związku z tym organizuje transport podopiecznych do i z ośrodka w miarę możliwości transportowych.

Więcej informacji na temat codziennej działalności Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych można znaleźć na stronie internetowej Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej i portalu społecznościowym Facebook.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 42 215 53 11Galeria zdjęć: Codzienne zajęcia w DOA

Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria