Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacji

Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacji


Pracę Wydziału Świadczeń Rodzinnych i Alimentacji organizuje i nadzoruje Kierownik - Maria Nowak-KisielewiczGodziny urzędowania
Godziny przyjęcia interesantów
Poniedziałek
8:00 - 16:00
8:30 - 15:30
Wtorek
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
Środa
8:00 - 16:00
8:30 - 15:30
Czwartek
8:00 - 16:00
8:30 - 15:30
Piątek
8:00 - 16:00
8:30 - 15:30

Co to są świadczenia rodzinne?

 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;

 • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne;

 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.


Komu przysługują świadczenia rodzinne?

 •   obywatelom polskim;
 •   cudzoziemcom;
  •  do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
  •  jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
  • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • osobom jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zasiłek rodzinny >>

Świadczenia opiekuńcze >>

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka >>

Jednorazowa zapomoga "Za życiem" >>

Fundusz alimentacyjny >>

Podstawa prawna >>Czytaj więcej

Terminy składania wniosków 300+

Terminy składania wniosków 300+

W bieżącym 2020 roku składamy wnioski na 300+. - elektroniczne od dnia 01 lipca 2020 roku. - papierowe od dnia 01 sierpnia 2020...

Czytaj więcej
Podwyżka świadczeń opiekuńczych!

Podwyżka świadczeń opiekuńczych!

Podwyżka świadczeń opiekuńczych! Od 1 listopada 2018 r. wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna wynosi 620,00 zł miesięcznie. Od 1 listopada 2018 r. do 31 października 2019 r. wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 184,42 zł miesięczne a od dnia 1 listopada 2019 r. 215,84 zł...

Czytaj więcej
Ruszył program „Dobry Start”!

Ruszył program „Dobry Start”!

Ruszył program „Dobry Start”! Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018r. poz. 1061) świadczenie w wysokości 300 zł przyznawane będzie bez względu na dochód rodziny. Świadczenie przysługuje...

Czytaj więcej
Rusza program „Dobry Start”!

Rusza program „Dobry Start”!

Rusza program „Dobry Start”!Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018r. poz. 1061) świadczenie w wysokości 300 zł przyznawane będzie bez względu na dochód rodziny. Świadczenie przysługuje uczniom...

Czytaj więcej
Zmiany w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Zmiany w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Komunikat 1 sierpnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2017 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1428), zgodnie z którą z dniem 1 stycznia 2018 r. Wojewoda Łódzki przejął zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Wszystkie...

Czytaj więcej
Zmiana terminu wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego w miesiącu styczniu.

Zmiana terminu wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego w miesiącu styczniu.

Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kasie, w miesiącu styczniu 2018r. nastąpi wyjątkowo w dniu 15 stycznia 2018r....

Czytaj więcej
Formularze na nowy okres zasiłkowy, rozpoczynający się 1 listopada 2017 r.

Formularze na nowy okres zasiłkowy, rozpoczynający się 1 listopada 2017 r.

Wnioski wraz z załącznikami na nowy okres zasiłkowy, rozpoczynający się 1 listopada  2017 r. znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod punktem:IV. Zasiłek rodzinny - formularze na nowy okres zasiłkowy, rozpoczynający się 1 listopada 2017 r.VI. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka...

Czytaj więcej
Zmiana miejsca obsługi Fuduszu Alimentacyjnego

Zmiana miejsca obsługi Fuduszu Alimentacyjnego

Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacji zawiadamia, że od 16 stycznia 2017 roku obsługa Funduszu Alimentacyjnego odbywać się będzie w siedzibie przy ul. Św. Jana 10 (II piętro-oficyna). Obecnych świadczeniobiorców oraz wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do nowej...

Czytaj więcej