Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacji

Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacji


Pracę Wydziału Świadczeń Rodzinnych i Alimentacji organizuje i nadzoruje Kierownik - Maria Nowak-KisielewiczGodziny urzędowania
Godziny przyjęcia interesantów
Poniedziałek
8:00 - 16:00
8:30 - 15:30
Wtorek
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
Środa
8:00 - 16:00
8:30 - 15:30
Czwartek
8:00 - 16:00
8:30 - 15:30
Piątek
8:00 - 16:00
8:30 - 15:30

Co to są świadczenia rodzinne?

 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;

 • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne;

 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.


Komu przysługują świadczenia rodzinne?

 •   obywatelom polskim;
 •   cudzoziemcom;
  •  do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
  •  jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
  • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • osobom jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zasiłek rodzinny >>

Świadczenia opiekuńcze >>

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka >>

Jednorazowa zapomoga "Za życiem" >>

Fundusz alimentacyjny >>

Podstawa prawna >>Czytaj więcej

Zmiana terminu wypłat świadczeń w miesiącu styczniu

Zmiana terminu wypłat świadczeń w miesiącu styczniu

UWAGA – zmiana terminu wypłat świadczeń w miesiącu styczniu Informujemy, że wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w kasie i na konta, odbędzie się w dniu 11 stycznia 2021...

Czytaj więcej
Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

„Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych” to Program adresowany do rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie województwa łódzkiego, przyznający ulgi i uprawnienia przy nabywaniu towarów i usług na podstawie Karty. Program obowiązuje od dnia 17 maja 2020 r.Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej...

Czytaj więcej
Przypominamy o możliwości składania wniosków na DOBRY START ( „300 plus” ).

Przypominamy o możliwości składania wniosków na DOBRY START ( „300 plus” ).

Przypominamy o możliwości składania wniosków na DOBRY START ( „300 plus” ). Ustawowy termin ubiegania się o świadczenie upływa z dniem 30...

Czytaj więcej
Zmiany w funduszu alimentacyjnym od 1 października 2020r.

Zmiany w funduszu alimentacyjnym od 1 października 2020r.

Od 1 października wzrasta kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego z 800 zł do 900 zł na osobę w rodzinie. W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie...

Czytaj więcej
WNIOSKI NA ŚWIADCZENIA RODZINNE

WNIOSKI NA ŚWIADCZENIA RODZINNE

UWAGA! WNIOSKI NA ŚWIADCZENIA RODZINNE W trosce o bezpieczeństwo klientów oraz pracowników w okresie pandemii, składanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych odbywa się poprzez wrzucenie dokumentów (w kopercie lub koszulce) do żółtego pojemnika wystawionego na parterze budynku przy ul. Gdańskiej...

Czytaj więcej
Terminy składania wniosków 300+

Terminy składania wniosków 300+

W bieżącym 2020 roku składamy wnioski na 300+. - elektroniczne od dnia 01 lipca 2020 roku. - papierowe od dnia 01 sierpnia 2020...

Czytaj więcej
Podwyżka świadczeń opiekuńczych!

Podwyżka świadczeń opiekuńczych!

Podwyżka świadczeń opiekuńczych! Od 1 listopada 2018 r. wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna wynosi 620,00 zł miesięcznie. Od 1 listopada 2018 r. do 31 października 2019 r. wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 184,42 zł miesięczne a od dnia 1 listopada 2019 r. 215,84 zł...

Czytaj więcej
Ruszył program „Dobry Start”!

Ruszył program „Dobry Start”!

Ruszył program „Dobry Start”! Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018r. poz. 1061) świadczenie w wysokości 300 zł przyznawane będzie bez względu na dochód rodziny. Świadczenie przysługuje...

Czytaj więcej