Wypłaty KIS

Wypłaty KIS

Klub Integracji Społecznej informuje iż zostały ustalone następujące daty wypłat świadczeń za prace społecznie użyteczne w II połowie roku:

06.08.2020 (czwartek)

03.09.2020 (czwartek)

08.10.2020 (czwartek)

05.11.2020 (czwartek)

03.12.2020 (czwartek)

Data wypłaty za przepracowany grudzień 2020 zostanie ustalona w trakcie trwania programu