Wypłaty świadczeń za PSU

Wypłaty świadczeń za PSU

Uwaga !!!  

Od 11 stycznia 2021 r. na podstawie porozumienia  z Powiatowym Urzędem Pracy ruszył program Prac Społecznie Użytecznych. Liczba przewidzianych miejsc na nadchodzący rok to 65 osób.

Wypłaty świadczeń za prace społecznie użyteczne:

04.02.2021 r. (czwartek)  

04.03.2021 r. (czwartek)  

08.04.2021 r. (czwartek)  

06.05.2021 r. (czwartek)  

Odbiór w kasie Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej, ul. Gdańska 7