zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych

zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych

zaproszenie do złożenia oferty.pdf 

załącznik nr 1.pdf 

załącznik nr 2.pdf

załącznik nr 3.pdf