Zapraszamy do Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych

Zapraszamy do Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych

Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Osób Niepełnosprawnych posiada wolne miejsca dla osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (osoby niepełnosprawne, osoby starsze i osoby po udarach), bez ograniczenia wieku.

W ośrodku prowadzone są:

 • psychoterapia, diagnostyka psychologiczna

 • zajęcia grupowe – terapia zajęciowa

 • zajęcia indywidualne – zajęcia rewalidacyjne

 • rehabilitacja lecznicza

 • opieka pielęgniarska

 • arteterapia

 • muzykoterapia

 • sala relaksacyjna

 • zajęcia komputerowe

 • trening kulinarny

 • doskonalenie czynności samoobsługi i rozwijanie zaradności życiowej

 • konsultacje i porady dla rodziców/opiekunów

 • współpraca z innymi placówkami i instytucjami

Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30.

W ramach treningu kulinarnego ośrodek przewiduje posiłki dla uczestników.

Istnieje możliwość dowozu i odwozu podopiecznych w miarę możliwości transportowych ośrodka.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Kontakt: tel. 42 215 - 53 - 11

             lub  605 - 400 - 626