Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zamówienia

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zamówienia

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zamówienia: pn.”Likwidacja barier transportowych – zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych (8 osób+kierowca) w tym jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim” w ramach programu pn.”Program wyrównywania różnic między regionami III” – obszar  D
Zamówienie jest współfinansowane ze środków PFRON

Zaproszenie do złożenia oferty - zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawych

Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty z dnia 18.10.2018 r

Załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty z dnia 18.10.2018 r

Załącznik nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty z dnia 18.10.2018 r