Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

UWAGA ZMIANA TERMINU REALIZACJI ZAMÓWIENIA DO 30.05.2020

Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach zaprasza do składania ofert na:
„Zapewnienie w 2020 roku gorącego posiłku świadczeniobiorcom objętym pomocą społeczną udzielaną przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach ”

Pełna treść ogłoszenia oraz dokumenty:

Zapytanie ofertowe 

Wzór umowy 

Wzór Oferty Wykonawcy

Informacja o wyniku postępowania

Protokół nr 1/2020 z posiedzenia Komisji

Protokół nr 2/2020 z posiedzenia Komisji