Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie Nr ref. MCPS/ZO/01/2020 z dnia 28.01.2020 r.

ZAMÓWIENIE NA - przygotowanie dokumentacji projektowej:

Projekt budowlano - wykonawczy architektury krajobrazu, oświetlenia ogrodu oraz komunikacji

Pt: „Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Konopnickiej 39 – CENTRUM SENIORA”

ZAMAWIAJĄCY:

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej z siedzibą w Pabianicach, ul. Gdańska 7 Regon: 473215122, NIP: 7311875388

TRYB ZAMÓWIENIA: zapytanie ofertowe

RODZAJ PRZETARGU: usługa

WARTOŚĆ SZACUNKOWA: poniżej 30 000 euro

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 11.02.2020 godz. 09:00

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, Gdańska 7, 95-200 Pabianice, Sekretariat, II piętro (w tytule znak postępowania: MCPS/ZO/01/2020)

MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Centrum Seniora w Pabianicach, ul. Konopnickiej 39, 95-200 Pabianice jako jednostka podległa Miejskiemu Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, Gdańska 7, 95-200 Pabianice.

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

  1. Formularz Oferty

  2. Umowa

  3. Rzut terenu (mapa)