Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE


Ogłoszenie Nr ref. MCPS/ZO/03/2020 z dnia 05.03.2020 r.

ZAMÓWIENIE NA:

Dostawa materiałów biurowych dla Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej i jednostek podległych.

ZAMAWIAJĄCY:

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej z siedzibą w Pabianicach, ul. Gdańska 7 Regon: 473215122, NIP: 7311875388

TRYB ZAMÓWIENIA: zapytanie ofertowe

RODZAJ PRZETARGU: usługa

WARTOŚĆ SZACUNKOWA: poniżej 30 000 euro

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 12.03.2020 godz. 9:00

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, Gdańska 7, 95-200 Pabianice, Sekretariat, II piętro (w tytule znak postępowania: MCPS/ZO/03/2020)

MIEJSCE REALZIACJI ZAMOWIENIA: Miejskiemu Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, Gdańska 7, 95-200 Pabianice oraz jednostki podległe zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego.

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - umowa

Załącznik nr 3 - wykaz osób realizujących zamówienie

Załącznik nr 4 - formularz cenowy

Załącznik nr 5 - umowa powierzenia Materiały Biurowe

Protokół 1/2020 z posiedzenia Komisji

Ogłoszenie o wyniku postępowania