Zapytanie ofertowe - konsultacje specjalisty psychoterapii uzależnień

Zapytanie ofertowe - konsultacje specjalisty psychoterapii uzależnień

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach zaprasza do złożenia ofert na prowadzenie wsparcia indywidualnego -

w ramach konsultacji specjalisty psychoterapii uzależnień.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty