Zapytanie ofertowe - szkolenie komputerowe w zakresie ECDL BASE

Zapytanie ofertowe - szkolenie komputerowe w zakresie ECDL BASE

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, w związku z realizacją Projektu „KIERUNEK
PRZEMIANA - aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa”, zaprasza do składania ofert na szkolenie
komputerowe w zakresie: ECDL BASE, składającego się z 4 modułów ( Moduł 1 – podstawy pracy
z komputerem, Moduł 2 – podstawy pracy w sieci, Moduł 3 – przetwarzanie tekstów, Moduł 4 – arkusze
kalkulacyjne) i kończącego się egzaminem ECDL BASE dla 20 osób. 

Zapytanie ofertowe (pdf)

Formularz oferty (pdf)