Zapytanie ofertowe - zakwaterowanie i wyżywienie w ramach 7 dniowego wyjazdu

Zapytanie ofertowe - zakwaterowanie i wyżywienie w ramach 7 dniowego wyjazdu

Zapytanie ofertowe

dotyczące usługi w zakresie zakwaterowania i wyżywienia w ramach 7 dniowego wyjazdu na terenie Polski dla min. 56 osób - maks. 66 osób – uczestników i kadry projektu: Kierunek Przemiana – aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś IX Włączenie społeczne, działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym podziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty