ZARZĄDZENIE NR 265/2019/P PREZYDENTA MIASTA PABIANIC

ZARZĄDZENIE NR 265/2019/P PREZYDENTA MIASTA PABIANIC

ZARZĄDZENIE NR 265/2019/P PREZYDENTA MIASTA PABIANIC
z dnia 21 listopada 2019 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Ogłoszenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7