Zmiana czasu pracy kasy w dniu 31 paździenika 2016r

Zmiana czasu pracy kasy w dniu 31 paździenika 2016r

W dniu 31.10.2016r. kasa w Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach będzie czynna w godzinnach 10:30 -12:00.