Zmiany w funduszu alimentacyjnym od 1 października 2020r.

Zmiany w funduszu alimentacyjnym od 1 października 2020r.

Od 1 października wzrasta kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego z 800 zł do 900 zł na osobę w rodzinie.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, obowiązuje mechanizm „złotówka za złotówkę”.

Zgodnie z nim świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie, np. po przekroczeniu progu dochodowego o 100 zł, otrzymamy świadczenie pomniejszone o 100 zł.