Zmiany w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Zmiany w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego


Komunikat


1 sierpnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2017 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1428), zgodnie z którą z dniem 1 stycznia 2018 r. Wojewoda Łódzki przejął zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Wszystkie osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze, jednorazowe świadczenie "Za życiem" oraz zasiłek dla opiekuna i będące w sytuacji, gdy jedno z rodziców przebywa w kraju Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie oraz Szwajcarii są obsługiwane przez:

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji

Oddział do spraw Koordynacji Świadczeń Rodzinnych

ul. Piotrkowska 104, bud. E,

strona internetowa: www.lodzkie.eu

parter: pok. 026, 027, 028, 029 (wejście od Placu Komuny Paryskiej)

II piętro: pok. 242, 243, 244 (wejście od ul. Piotrkowskiej 104 lub od parkingu przy wejściu głównym)

Poniedziałek: 9.00 – 15.00
Wtorek: 10.00 – 16.30
Czwartek: 9.00 – 15.00

Telefonicznie informacje udzielane są w dniach:

Poniedziałek: 9.00 – 12.00
Wtorek: 13.00 – 16.30
Czwartek: 9.00 – 12.00

pod numerami: 42 664-10-73 oraz 42 664-10-74

e-mail: koordynacja@lodz.uw.gov.pl

Należy przygotować:

  1. imię i nazwisko osoby prowadzącej sprawę w urzędzie

  2. imię i nazwisko wnioskodawcy

  3. nr PESEL wnioskodawcy

  4. nr sprawy– informacja ta znajduje się w pismach adresowanych do Państwa

Na udzielenie informacji oczekuje znaczna liczba osób. Prosimy o wyrozumiałość w przypadku utrudnień w kontakcie telefonicznym.

W związku z koniecznością przeprowadzenia zmian organizacyjnych w ww. zakresie, w czwartym kwartale 2017 r. akta spraw przekazano do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Wobec powyższego spodziewane jest zwiększenie opóźnienia w realizacji spraw.