Życzenia Świąteczne

Życzenia Świąteczne

Optymizmu garść

Pomyślności wszelkiej

Inspiracji dobrych

Integracji bez granic

Szczęścia w życiu osobistym

życzą pracownicy OPiIS