Terminarz wypłat świadczeń październik 2022


iSpeech

1 sierpnia 2022 Bartłomiej Predel Edytuj
iSpeech.org

Informujemy, że terminy wypłat świadczeń są uzależnione od daty wpływu środków na konta Miejskiego Centrum.

Kasa czynna:
Poniedziałek 11:00 – 14.30
Wtorek 11:00 - 16.00
Środa 11:00 - 14.30
Czwartek 11:00 - 14.30
Piątek 11:00 - 14.30

UWAGA!!!!!!!

Osoby, które nie pobrały dodatku węglowego w dniu 07.10.2012 mają możliwość ponownego podjęcia w/w świadczenia w dniu 14.10.2022

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze w 2022 r.

Wypłaty na konto bankowe
Wypłaty świadczeń na konta realizowane są w dwóch terminach: w dniu 10-go oraz 20-go każdego miesiąca.
W dniu 10-go każdego miesiąca wypłacane są następujące świadczenia:
świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenie rodzicielskie.
W dniu 20-go każdego miesiąca wypłacane są następujące świadczenia:
zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, zasiłek pielęgnacyjny, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Wypłaty przekazem pocztowym
Wypłaty świadczeń przekazem pocztowym realizowane są w dniu 20-go każdego miesiąca.

Jeśli ustalony dzień wypłaty jest w danym miesiącu dniem wolnym od pracy, to wypłaty dokonuje się w dniu poprzedzającym ten dzień.

Wypłaty w kasie

DataPierwsze litery nazwisk osób uprawnionych do odbioru świadczeń w kasie
20.10.2022A B C Ć D E F G H I J
21.10.2022K L Ł M N O
24.10.2022P R S Ś T U W Z Ż Ź

Świadczenia wychowawcze, Program Rodzina 500+

Wypłaty na konto bankowe
Wypłaty świadczenia wychowawczego (Program Rodzina 500 plus) realizowane są na konta w dniu 10-go oraz 20-go każdego miesiąca w zależności od wysokości przekazanych środków.

Wypłaty przekazem pocztowym
Wypłaty świadczeń przekazem pocztowym realizowane są w dniu 20-go każdego miesiąca.

Jeśli ustalony dzień wypłaty jest w danym miesiącu dniem wolnym od pracy, to wypłaty dokonuje się w dniu poprzedzającym ten dzień.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Wypłaty na konto bankowe i w kasie
Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizowana jest na konto i w kasie w dniu 10-go każdego miesiąca.

Jeśli ustalony dzień wypłaty jest w danym miesiącu dniem wolnym od pracy, to wypłaty dokonuje się w dniu poprzedzającym ten dzień.

Zasiłki okresowe, celowe, specjalne celowe i świadczenia pieniężne

Wpłaty w kasie, na konto i przekaz pocztowy

DataPierwsze litery nazwisk osób uprawnionych do odbioru świadczeń w kasie
04.10.2022Wszyscy
11.10.2022Wszyscy
18.10.2022Wszyscy
25.10.2022Wszyscy

Podjęcie środków możliwe jest przez dwa następujące po sobie dni od wyżej wymienionych terminów.

Zasiłki stałe

Wpłaty w kasie, na konto i przekaz pocztowy

DataPierwsze litery nazwisk osób uprawnionych do odbioru świadczeń w kasie
17.10.2022A B C Ć D E F G H I J K L Ł
19.10.2022M N O Ó P R S Ś T U W Z Ż Ź

Podjęcie środków możliwe jest przez dwa następujące po sobie dni od wyżej wymienionych terminów.

Skip to content