Kontakt


iSpeech.org

Sekretariat

95-200 Pabianice, ul. Gdańska 7
ePUAP : /mcpspabianice/SkrytkaESP
email: sekretariat@mcps.pabianice.pl
telefon: (42) 215-89-35
telefon: (42) 215-88-94

Wydział Pomocy Środowiskowej
95-200 Pabianice, ul. Gdańska 7 email: wps@mcps.pabianice.pl
I piętro
Zespół pracy socjalnej nr 1

Pokój nr 2 tel. (42) 22 68 265 lub 603 749 675 885035 101 email: uo.mcps.pabianice.pl
Sekcja do spraw usług opiekuńczych
Zespół pracy socjalnej nr 2
Pokój nr 3 i 5 tel. (42) 213 05 80 lub 605 037 357 lub 605 365 100;
Prowadzenie mieszkań treningowych.
Zespół pracy socjalnej nr 3
Pokój nr 6 tel. (42) 22 68 263 lub 605 034 397 lub 885 035 109;
II piętro
Zespół pracy socjalnej nr 4

Pokój nr 11 tel. (42) 215 88 94 wew 145 lub 605 038 881;
Zespół pracy socjalnej nr 5
Pokój nr 13 tel. (42) 226 82 64 lub 722 098 918;
Sekcja do spraw umieszczeń w domach pomocy społecznej
Zespół pracy socjalnej nr 6
Pokój nr 14 telefon 42 213 06 54 kom. 603 213 082;
Pokój nr16 telefon 42 213 06 54 kom. 605 038 632;
Sekcja do spraw pracy z osobami bezdomnymi
Pokój nr17 telefon 42 215 88 94 kom. 605 037 742;
Pokój nr18 telefon 42 213 06 54 ;
Zespół pracy socjalnej nr 7
Pokój nr 24 telefon nr 42 226 82 66 kom 607 333 053;

Kierownik
Pokój nr 15 (42) 226-82-67 ;

Pokoje nr 20,21,22 - tel 42 226 8260;
Sekcja do spraw decyzji administracyjnych i świadczeń

Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacji

Świadczenia Rodzinne
95-200 Pabianice, ul. Gdańska 7
telefon: 603-213-062
telefon: (42) 226-82-62
telefon: (42) 226-82-68
email: wsria@mcps.pabianice.pl

Świadczenie Wychowawcze 500+
Świadczenie "Dobry Start" 300+
Koordynacja Świadczeń Socjalnych

95-200 Pabianice, ul. Gdańska 7
telefon: 887-500-981
telefon: 887-500-961
email: program500plus@mcps.pabianice.pl

Fundusz Alimentacyjny
95-200 Pabianice, ul. Gdańska 7
telefon: 887-500-971
email: wsria@mcps.pabianice.pl

Dzienny Ośrodek Adaptacyjny

95 - 200 Pabianice, ul. Cicha 24
telefon: (42) 215-53-11
telefon: 605-400-626
email: doa@mcps.pabianice.pl

Warsztat Terapii Zajęciowej

95 - 200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
telefon: (42) 213-91-00
email: wtz@mcps.pabianice.pl

Wydział Profilaktyki i Wspierania Rodziny

95-200 Pabianice , ul. Partyzancka 31
telefon: (42) 215-42-11
email: wpiwr@mcps.pabianice.pl

Klub Integracji Społecznej

95-200 Pabianice , ul. Partyzancka 31
telefon: (42) 227 - 71 - 29
telefon: 603 - 213 - 059
email: kis@mcps.pabianice.pl

Placówka Wsparcia Dziennego "JUNIOR"

95-200 Pabianice , ul. Partyzancka 31
telefon: (42) 215-42-11
telefon: 885-035-114
email: junior@mcps.pabianice.pl

Skip to content