Warsztat Terapii Zajęciowej


https://www.ispeech.org

Pracę Warsztatu Terapii Zajęciowej organizuje i nadzoruje Agnieszka Jaksa.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Pabianicach powstał w 1996 roku i adresowany jest do osób z niepełnosprawnością, głównie niepełnosprawnością intelektualną.

Celem placówki jest stwarzanie osobom z niepełnosprawnością możliwości uczestniczenia w rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osoby niepełnosprawne niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – na miarę ich indywidualnych możliwości.

Warsztat Terapii Zajęciowej czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz 7:30 - 15:30

WTZ w Pabianicach jest finansowany z:

  • środków PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) – 90 %
  • środków własnych powiatu pabianickiego – 10 %

Skip to content