Świadczenie wychowawcze


https://www.ispeech.org


Aktualności Świadczenie Wychowawcze i Dobry Start

Kontakt:
Wydziału Świadczeń Rodzinnych i Alimentacji
ul. Gdańska 7
tel. 887 500 981
tel. 887 500 961 (koordynacja)

e-mail: program500plus@mcps.pabianice.pl

Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacji realizuje sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r. z wniosków złożonych do 31 grudnia 2021 r., do ich zakończenia, w tym:

- kontynuuje wypłaty świadczeń do 31.05.2022 r.

- realizuje sprawy świadczeń wychowawczych wymagające rozstrzygnięć wojewody związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.

UWAGA!

Od 1 stycznia 2022 r., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do rządowego programu „Rodzina 500+” obsługę przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz przyznawania świadczenia wychowawczego przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych w miejsce dotychczasowych realizatorów programu.

Wnioski do ZUS można złożyć tylko drogą elektroniczną przez Internet za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania :

  • Platformę PUE ZUS
  • portal informacyjno-usługowy Emp@tia
  • bankowość elektroniczną.  Wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

Od 1 stycznia 2022 r. ZUS  przyjmuje nowe wnioski, rozpatruje je i wypłaca na bieżąco przyznane przez siebie świadczenie wychowawcze  na nowo narodzone dzieci lub na dzieci urodzone przed 2022 r., jeśli wcześniej taki wniosek nie został złożony.

Od 1 lutego 2022 r. ZUS rozpoczął również przyjmowanie wniosków o ustalanie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy od 1 czerwca 2022 do 31 maja 2023 r.

Skip to content