Świadczenie wychowawcze


https://www.ispeech.org

Kontakt:
Wydziału Świadczeń Rodzinnych i Alimentacji
ul. Gdańska 7
tel. 887 500 961 (koordynacja)

e-mail: program500plus@mcps.pabianice.pl

UWAGA!

Od 1 stycznia 2022 r., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do rządowego programu „Rodzina 500+” obsługę przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz przyznawania świadczenia wychowawczego przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych w miejsce dotychczasowych realizatorów programu.

Wnioski do ZUS można złożyć tylko drogą elektroniczną przez Internet za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania :

Platformę PUE ZUS : https://www.zus.pl/pue
Portal informacyjno-usługowy Emp@tia: https://empatia.mpips.gov.pl/
Bankowość elektroniczną.
  Wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

Komórka ds. świadczeń wychowawczych  realizuje sprawy świadczeń wychowawczych wymagające rozstrzygnięć wojewody związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego dotyczące decyzji przyznanych do 31.05.2022 r.

Skip to content