Struktura


Text to Speech Demo

W skład Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej wchodzą następujące komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska:

 • Kancelaria Dyrektora;
 • Zespół ds. pracowniczych;
 • Inspektor Ochrony Danych;
 • Specjalista ds. bhp;
 • Zespół ds. informatycznych i statystycznych;
 • Wydział Ekonomiczno-Księgowy;
 • Wydział Pomocy Środowiskowej;
 • Wydział Profilaktyki i Wspierania Rodzin;
 • Klub Integracji Społecznej;
 • Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacji;
 • Centrum Seniora;
 • Placówka Wsparcia Dziennego "Junior";
 • Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Osób Niepełnosprawnych;
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej;
 • Składnica akt.
Skip to content