Struktura


Text to Speech Demo

W skład Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej wchodzą następujące komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska:

 • Wydział Administracji i Świadczeń;
 • Wydział Ekonomiczno-Księgowy;
 • Wydział Pomocy Środowiskowej;
 • Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacji;
 • Centrum Seniora;
 • Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej;
 • Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Osób Niepełnosprawnych;
 • Warsztat Terapii Zajęciowej;
 • Główny Specjalista ds. organizacyjnych;
 • Główny Specjalista ds. pracowniczych i socjalnych;
 • Główny Specjalista ds. bhp;
 • Główny Specjalista ds. analiz i sprawozdawczości;
 • Placówka Wsparcia Dziennego "Junior".
Skip to content