Statut MCPS


https://www.ispeech.org

Uchwała nr XLIII/456/22 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach

Skip to content