PROGRAM „WSPIERAJ SENIORA”


TTS Demo

Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku utrzymującym się stanem epidemii i która chce skorzystać ze wsparcia,
w szczególności w zakresie dostarczania zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze i środki higieny osobistej

dzwoni na ogólnopolską infolinię: 22 505 11 11.

Osoba przyjmująca zgłoszenie na ogólnopolskiej infolinii przekazuje prośbę Seniora do Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach.

Pracownik Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, średnio raz w tygodniu, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmującym artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze i środki higieny osobistej.

W celu zachowania bezpieczeństwa realizacji usługi dla Seniora, pracownik Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach:

podczas ustaleń telefonicznych przedstawia się z imienia i nazwiska,odbierając pieniądze wraz z listą artykułów podstawowej potrzeby Seniora, przedstawia imienny identyfikator oraz potwierdza pisemnie odbiór kwoty przekazanej przez Seniora, czytelnym podpisem oraz pieczątką,przekazując zakupione artykuły podstawowej potrzeby wraz z paragonem poprosi o pokwitowanie ich odbioru przez Seniora. W celu wyeliminowania osób podających się za realizatorów zadania, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, Senior proszony jest o kontakt z koordynatorem realizacji programu „Wspieraj Seniora” w Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach pod numerem telefonu 887 500 951.

Skip to content