Spotkania Grupy wsparcia


iSpeech.org

Spotkania Grupy wsparcia dla rodzin będących pod opieką MCPS w Pabianicach, prowadzone przez asystentów rodziny odbywać się będą w dniach:

23.06.2021 r. godz. 1700-1830

07.07.2021 r. godz. 1700-1830

21.07.2021 r. godz. 1700-1830

w budynku przy ul. Konopnickiej 39, I piętro (wejście od ulicy Moniuszki).

Skip to content