PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE


iSpeech.org

Od 11.01.2022 został uruchomiony ponowni program prac społecznie użytecznych dla bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy klientów systemu pomocy społecznej realizowany przez Klub Integracji Społecznej.

Program wystartował na liczbę 44 osób, przy założeniu łącznie 60 miejsc.

Obecne porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych jest zawarte na okres do 16.12.2022.

Terminy wypłat świadczenia za PSU (do obioru osobiście w kasie MCPS):

  • 03.02.2022 (czwartek)
  • 03.03.2022 (czwartek)
  • 07.04.2022 (czwartek)
  • 05.05.2022 (czwartek)
  • 02.06.2022 (czwartek)
Skip to content