Dzień Zdrowia


Text to Speech

Bezpłatne strefy zdrowia „Adamed Dla Rodziny”

Zapraszamy do skorzystania z badań i porad medycznych w ramach kampanii „Adamed Dla Rodziny”. Odbędą się 21 sierpnia w godz. 10.00 – 18.00 w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Mokrej 28/34. Stoiska, kiermasze, warsztaty, zabawy dla dzieci i inne atrakcje przygotowały też miejskie jednostki, stowarzyszenia i wolontariusze.

Pabianice to pierwsza z sześciu miejscowości, w których pojawi się kampania „Adamed Dla Rodziny”. Wybór jest nieprzypadkowy. Z jednej strony miasto spełnia kryteria wyznaczone do realizacji celów kampanii, czyli utrudniony dostęp do lekarza ze względu na wydłużony czas oczekiwania na wizytę oraz liczba mieszkańców nieprzekraczająca 100 tys. Z drugiej – to strategiczna lokalizacja dla Adamed.

Badania i konsultacje w ramach stref zdrowia:

 • kardiologiczne (echo serca, lipidogram: poziom cholesterolu całkowitego, cholesterolu HDL, LDL, trójglicerydów; pomiar glukozy; pomiar ciśnienia tętniczego i tętna),
 • pulmonologiczne (spirometria),
 • okulistyczne (badanie dna oka wraz z konsultacją lekarską – ocena siatkówki, naczyń, tarczy nerwu wzrokowego i plamki żółtej oftalmoskopem oraz wziernikiem okulistycznym),
 • diabetologiczne (badanie poziomu hemoglobiny glikowanej HbA1c – poziom glukozy
  w ostatnich 6. miesiącach),
 • urologiczne,
 • USG (jamy brzusznej oraz narządu gruczołu krokowego, piersi, tarczycy, jąder),
 • warsztaty psychologiczne dla dzieci i młodzieży.

Wszystkie usługi będą wykonywane pod profesjonalnym nadzorem pielęgniarki lub specjalisty w danej dziedzinie. W ramach kampanii „Adamed Dla Rodziny” dla odwiedzających przygotowano także strefę rehabilitacji oddechowej, kurs pierwszej pomocy, warsztaty z nordic walking oraz strefę atrakcji dla najmłodszych.

Ponadto podczas wydarzenia stoiska zaprezentują miejskie jednostki, stowarzyszenia i wolontariusze:

 • Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych Urzędu Miejskiego - stoisko informacyjne oraz promocja zdrowia, m.in. Pabianicka Koperta Życia
 • Miejskie Centrum Pomocy Społecznej:

- Centrum Seniora - oferta działań, w tym sportowo-rekreacyjnych dla seniorów,

- Wydział Profilaktyki i Wspierania Rodziny - Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy, Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień, konsultacje dot. wspierania rodziny,

- Warsztat Terapii Zajęciowej - wystawa i kiermasz prac podopiecznych, promocja zdrowej żywności – warsztaty dla dzieci

- Placówka Wsparcia Dziennego „Junior” - zajęcia edukacyjne dla dzieci, gry i zabawy,

 • Środowiskowy Dom Samopomocy - wystawa prac podopiecznych oraz degustacja przygotowanych potraw,
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. - informacje dot. realizacji projektów profilaktycznych dla mieszkańców miasta. Projekt pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach”
 • Straż Miejska - znakowanie rowerów,
 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - promocja wody,
 • Grupa wolontarystyczna „Agrafka” oraz „Teen Challenge” Chrześcijańska Misja Społeczna Oddział w Pabianicach – zabawy i animacje dla dzieci,
 • Fundacja „Zdrowy Biust” – nauka samobadania piersi,
 • stoiska informacyjne prowadzone przez krwiodawców.

Do udziału w programie zdrowotnym zaproszeni są wszyscy, którzy w niedzielę 21 sierpnia będą przebywać w Pabianicach lub okolicach. Usługi oferowane w ramach kampanii będą bezpłatne, ale obowiązywać będą limity. Organizatorzy zachęcają do wcześniejszej rejestracji na stronie www.AdamedDlaRodziny.com, która zagwarantuje skorzystanie z interesujących nas badań (nie jest to jednak konieczne, można odwiedzić strefy zdrowia w dniu akcji). Organizatorzy przypominają także o wymogach dotyczących przygotowania na niektóre z badań oraz przestrzeganiu reżimu sanitarnego związanego z bezpieczeństwem COVID-19 w placówkach ochrony zdrowia. W tym roku na trasie kampanii „Adamed Dla Rodziny” pojawią się także Kołobrzeg, Leszno, Ełk, Nowy Sącz i dodatkowo Katowice, które w tym roku są stolicą obchodów Światowego Dnia Serca w Polsce. Patronat merytoryczny nad kampanią objęło Polskie Towarzystwo Chorób Cywilizacyjnych, Polskie Towarzystwo Alergologiczne oraz Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej.

Skip to content