Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem


Text to Speech

W tym roku Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem odbywać się będzie w dniach od 20 do 26 lutego. Kampania Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem koordynowana jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W organizację obchodów kampanii włączają się przedstawiciele Punktu Konsultacyjnego do spraw Przemocy w Wydziale Profilaktyki i Wspierania Rodziny Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach oraz przedstawiciele Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Każda osoba zainteresowana będzie mogła w tym czasie uzyskać bezpłatną poradę prawną, psychologiczną lub skorzystać z konsultacji specjalistów.

Do współpracy zaproszono przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach oraz I i II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Pabianicach.

Obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem związane są z ustanowieniem 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Stało się tak na mocy ustawy z 2003 roku, która wskazała na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy ich położenia. Celem kampanii jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Często myśląc o pokrzywdzonych przestępstwem nasuwa nam się potrzeba interwencji Policji czy uruchomienie procedur prawnych. Jest to niewątpliwie konieczne, trzeba jednak pamiętać, że niejednokrotnie osoby pokrzywdzone, aby móc skutecznie współpracować z Policją wymagają wsparcia specjalistów, psychologa czy prawnika.

Bezpłatne konsultacje specjalistów będą się odbywać w Wydziale Profilaktyki i Wspierania Rodziny Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 31.

Aby skorzystać z konsultacji należy umówić się pod numerem telefonu 42 215 42 11.

Dyżury specjalistów:

Poniedziałek 20.02.2023r.:

- w godz. 8.00-16.00 - pedagog, przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie),

- w godz. 9.00-11.00 - kurator sądowy (do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych) Sądu Rejonowego w Pabianicach.

Wtorek 21.02.2023r.

- w godz. 8.00-16.00 pedagog, przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie),

- godz. 9.00-11.00 pracownik socjalny Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach.

Środa 22.02.2023r.

- w godz. 12.00-20.00 pedagog, przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie),

- w godz. 16.00-20.00 psycholog Punktu Konsultacyjnego do spraw Przemocy MCPS,

- w godz. 16.00-20.00 prawnik Punktu Konsultacyjnego do spraw Przemocy MCPS.

Czwartek 23.02.2023r.

- w godz. 8.00-16.00 pedagog, przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie),

- w godz. 9.00-11.00 dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach.

Piątek 24.02.2023r.

- w godz. 8.00-16.00 pedagog, przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie),

- godz.9.00-11.00 kurator sądowy do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich Sądu Rejonowego w Pabianicach.

Skip to content