Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii


iSpeech.org

Międzynarodowy Dzień Przeciwko Narkomanii i Nielegalnemu Handlowi
Uchwałą nr 42/112 z 7 grudnia 1987 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ podjęło decyzję o ustanowieniu dnia 26 czerwca Międzynarodowym Dniem Przeciwko Narkomanii i Nielegalnemu Handlowi, jako wyraz swojej determinacji do wzmocnienia działań i współpracy w celu zapobiegania narkomanii.
Światowy problem narkotykowy jest złożonym zagadnieniem, które dotyka miliony ludzi na całym świecie. Wiele osób używających narkotyków spotyka się ze stygmatyzacją i dyskryminacją, co może dodatkowo zaszkodzić ich zdrowiu fizycznemu i psychicznemu oraz uniemożliwić im dostęp do potrzebnej pomocy.
Międzynarodowym Dzień Przeciwko Narkomanii i Nielegalnemu Handlowi jest okazją do edukowania opinii publicznej w kwestiach budzących niepokój, mobilizowania woli politycznej i zasobów w celu rozwiązania problemów. Globalne obchody wspierane co roku przez osoby prywatne, społeczności i różne organizacje na całym świecie mają na celu podniesienie świadomości na temat głównego problemu, jakim są nielegalne narkotyki dla społeczeństwa.
W związku z obchodami przypominamy o dostępnej pomocy specjalistycznej w Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Wydziale Profilaktyki i Wspierania Rodziny, gdzie w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Uzależnień można uzyskać nieodpłatną pomoc skierowaną do osób dorosłych i niepełnoletnich mieszkańców Pabianic używających substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych).
Pomoc skierowana do użytkowników substancji psychoaktywnych i/lub osób nadużywających czynności obejmuje:
poradnictwo oraz psychoedukację z zakresu zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, nadużywaniem czynności, rozwojem uzależnienia oraz jego mechanizmami,
konsultacje w celu dokonania wstępnej diagnozy oraz motywowanie do ograniczenia/zaprzestania używania substancji psychoaktywnych i/lub nadużywania czynności, do podjęcia leczenia, utrzymania trzeźwości,
edukację i poradnictwo z zakresu HIV i AIDS.
Oferta skierowana do bliskich obejmuje:
indywidualne konsultacje psychoedukacyjne oraz wspierające
specjalistyczną pomoc psychologiczną i prawną ( do psychologa i prawnika kieruje konsultant Punktu).
Kontakt do Punku Konsultacyjnego do spraw Uzależnień dostępny pod numerem telefonu: 42 215 42 11
Wydział Profilaktyki i Wspierania Rodziny Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, Pabianice, ul. Partyzancka 31

Skip to content