Strażnicy Uśmiechu


Text to Speech Voices

W dniach 6-7 listopada 2023r.  przeprowadzone zostały  warsztaty dla 13 pedagogów ze szkół podstawowych przez Centrum Pozytywnej Edukacji .
Program nosił tytuł „STRAŻNICY UŚMIECHU”.
Celem programu „Strażnicy Uśmiechu” jest rozwój samoświadomości dzieci, kształtowanie ich umiejętności życiowych oraz społeczno – emocjonalnych, w tym radzenia sobie z trudnymi i nieprzyjemnymi uczuciami, a także umacnianie zaufania do siebie i do innych.
Organizatorem warsztatów był nasz wydział.

Skip to content