Program „Opieka 75+” – edycja 2024


iSpeech.org

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach informuje, że Miasto Pabianice po raz kolejny przystąpiło do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „OPIEKA 75+”- edycja 2024, finansowanego z budżetu państwa.

Wysokość otrzymanej dotacji w 2024 r. wynosi 342 513,00 zł., przy czym całkowity koszt realizacji zadania to 570 856,00 zł.

Nadrzędnym celem programu jest rozwój oraz poprawa dostępności do usług opiekuńczych, zarówno dla osób samotnych, jak również pozostających w rodzinach, będących w wieku 75 lat i więcej.

W ramach programu „Opieka 75+” wsparciem w formie usług opiekuńczych objęte zostaną osoby nowe, w wieku powyżej 75 lat, które po raz pierwszy skorzystają z usług opiekuńczych, jak również osoby, które w ubiegłym roku korzystały z usług w ramach programu oraz osoby, które nie korzystały, ale w bieżącym roku będą miały zwiększoną liczbę godzin usług opiekuńczych.

Założeniem programu „Opieka 75+” – edycja 2024 jest wsparcie finansowe samorządów
w realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym wynikającym z ustawy
o pomocy społecznej, w zakresie realizacji usług opiekuńczych (w tym specjalistycznych usług opiekuńczych) dla osób spełniających kryteria określone w programie.

Dzięki dofinansowaniu z budżetu państwa Miasto Pabianice ma możliwość zwiększenia oferty pomocy dla seniorów, planujemy w 2024 objąć usługami opiekuńczymi 140 osób, które ukończyły 75 rok życia.

Usługi opiekuńcze są odpłatne. Odpłatność wyliczona zgodnie z dochodem wnioskodawcy oraz obowiązującymi przepisami prawa lokalnego, tj. Uchwałą Rady Miasta w Pabianicach
nr XXIX/318/21z dnia 4 lutego 2021r.

Szczegółowe informacje dotyczące programu są dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl

Informacje dotyczące przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych na terenie miasta Pabianic można uzyskać pod nr tel.: 42 226 82 65, 603 749 675, 885 035 101.

Skip to content