Praca dla Obywateli Ukrainy


TTS Demo

Departament Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej uruchomił specjalną zakładkę informacyjną dla Obywateli Ukrainy o nazwie Rynek pracy – pomoc dla Ukrainy, pod adresem: https://psz.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy.

Skip to content