Zapraszamy do Prac Społecznie Użytecznych w 2024 roku


iSpeech

Informujemy, że od 11 stycznia Klub Integracji Społecznej MCPS we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy uruchamia realizację Prac Społecznie Użytecznych w roku 2024. Od stycznia stawka za PSU wynosi 13 zł za godzinę (stawka podniesiona ze środków własnych Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej - urzędowa stawka wynosi 10,90 zł / godzinę).

Przypominamy, że z Prac Społecznie Użytecznych może skorzystać osoba:

- która jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna;

- która podpisała z pracownikiem socjalnym Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej kontrakt socjalny.

Prace Społecznie Użytecznie są realizowane w wymiarze 10 godzin w tygodniu (nie więcej niż 40 godzina w miesiącu). Prace są dostosowane do wykształcenia, umiejętności i możliwości Klienta.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Klubem Integracji Społecznej, tel: 42 227 71 29 lub 603 213 059, adres: Pabianice, ul. Partyzancka 31, piętro 1, pok. 9 i 10.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Statystyki PSU za rok 2023:

Z programu skorzystało w sumie 77 osób, w poszczególnych miesiącach:

- w styczniu 38 osób,

- w lutym 43 osoby,

- w marcu 42 osoby,

- w kwietniu 44 osoby,

- w maju 29 osób,

- w czerwcu 42 osoby,

- w lipcu 41 osób,

- w sierpniu 41 osób,

- we wrześniu 44 osoby,

- w październiku 46 osób,

- w listopadzie 46 osób,

- w grudniu 47 osób.

Skip to content