OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE Ogłoszenie nr MCPS/PP/01/2020 z dnia 10.09.2020r. ZAMÓWIENIE NA: Roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pt.: „Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Konopnickiej 39 – CENTRUM SENIORA”. ZAMAWIAJĄCY: Miejskie...

Czytaj więcej
WNIOSKI NA ŚWIADCZENIA RODZINNE

WNIOSKI NA ŚWIADCZENIA RODZINNE

UWAGA! WNIOSKI NA ŚWIADCZENIA RODZINNE W trosce o bezpieczeństwo klientów oraz pracowników w okresie pandemii, składanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych odbywa się poprzez wrzucenie dokumentów (w kopercie lub koszulce) do żółtego pojemnika wystawionego na parterze budynku przy ul. Gdańskiej...

Czytaj więcej
Numerki na 300+ oraz FA

Numerki na 300+ oraz FA

Numerki na 300+ oraz FA W celu usprawnienia obsługi interesantów, składających od sierpnia 2020 wnioski papierowe na Dobry Start oraz Fundusz Alimentacyjny, Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacji (ul. św. Jana 10 II piętro) wydaje numerki. Odbiór numerków w godzinach 8.30 – 15.30, a we wtorki: 9.00 –...

Czytaj więcej
Ustawa antyprzemocowa

Ustawa antyprzemocowa

Ustawa „antyprzemocowa” Tzw. ustawa antyprzemocowa, a właściwie ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, ma na celu m.in. natychmiastowe izolowanie sprawców przemocy domowej od osób pokrzywdzonych. Nowe przepisy wejdą w życie po upływie sześciu...

Czytaj więcej
Ważne informacje

Ważne informacje

Ważne...

Czytaj więcej
Wypłaty KIS

Wypłaty KIS

Klub Integracji Społecznej informuje iż zostały ustalone następujące daty wypłat świadczeń za prace społecznie użyteczne w II połowie roku:06.08.2020 (czwartek)03.09.2020 (czwartek)08.10.2020 (czwartek)05.11.2020 (czwartek)03.12.2020 (czwartek)Data wypłaty za przepracowany grudzień 2020 zostanie ustalona w trakcie trwania...

Czytaj więcej
Świadczenia

Świadczenia

Świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych (art. 73a ust. 3) wynosi min. 8,70 zł/h.Zasiłki i świadczenia zostały zwaloryzowane od 1 czerwca 2020 r. o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2019 r. w stosunku do 2018 r , wyniósł 102,3% (Komunikat Prezesa GUS –  z dnia 15...

Czytaj więcej
KIS czynny

KIS czynny

Od dnia 15.06.2020 Klub Integracji Społecznej jest już czynny. Zapraszamy wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy wraz z kontraktem socjalnym. Umawianie na spotkanie następuje po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Prosimy przychodzić do ośrodka w...

Czytaj więcej