Placówka Wsparcia Dziennego „Junior”


https://www.ispeech.org

Placówka Wsparcia Dziennego „JUNIOR” działa od 1 stycznia 2017 r.
JUNIOR pracuje z dziećmi i dla dzieci w wieku 7 – 18 lat. Naszymi podopiecznymi są młodzi ludzie, których dotykają różnorakie problemy rodzinne, społeczne czy szkolne. Działamy na wielu płaszczyznach, aby pomóc im we wszechstronnym rozwoju. Prowadzimy zajęcia edukacyjne, kompensacyjno-wyrównawcze, pomagamy w nauce i nadrabianiu zaległości szkolnych. Organizujemy akcje profilaktyczne, warsztaty ze specjalistami, rozwijamy zainteresowania i uzdolnienia dzieci poprzez organizację m.in. zajęć plastycznych, teatralnych, komputerowych, sportowych. Organizujemy im czas wolny od zajęć szkolnych i promujemy zdrowy tryb życia. Ale przede wszystkim kładziemy nacisk na ich prawidłowy rozwój społeczny, aby potrafili rozróżnić zachowania dobre od tych społecznie nieakceptowalnych, aby znali wartość rodziny i edukacji. Wspieramy ich i ich rodzinę w prawidłowych kontaktach między sobą oraz otaczającym ich środowiskiem. Oferujemy pomoc w sytuacjach kryzysowych, problemach szkolnych, rodzinnych i osobistych dziecka.
Nasza wyszkolona kadra pedagogiczna i psychologiczna, razem z wolontariuszami z Grupy Wolontarystycznej „Agrafka”, która prężnie działa przy naszej Placówce, dbamy, aby nasi młodzi podopieczni wyrośli na dobrych, dostosowanych społecznie, kulturalnych i uśmiechniętych dorosłych ludzi.

Placówka działa w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 31, w ciągu roku szkolnego od poniedziałku do czwartku w godzinach 10.00 – 18.00, a w piątek w godzinach 9.00 – 17.00. W dni wolne od nauki szkolnej godziny otwarcia są dostosowane do potrzeb wychowanków i ich rodziców.
Placówka JUNIOR może przyjąć 45 młodych osób z terenu Miasta Pabianic. Dzieci mogą byś skierowane do Placówki przez pracowników socjalnych, asystentów rodziny, kuratora, szkołę bądź sąd. Pobyt w Placówce jest bezpłatny i dobrowolny, chyba, że sąd zadecyduje inaczej.

Skip to content