Placówka Wsparcia Dziennego „JUNIOR”


https://www.ispeech.org

Placówka Wsparcia Dziennego „JUNIOR” działa od 1 stycznia 2017 r.
W „JUNIORZE” pracujemy z dziećmi i dla dzieci w wieku 7 – 18 lat. Naszymi podopiecznymi są młodzi ludzie, których dotykają różnorakie problemy rodzinne, społeczne czy szkolne. Działamy na wielu płaszczyznach, aby pomóc im we wszechstronnym rozwoju. Prowadzimy zajęcia edukacyjne, socjoterapeutyczne, terapeutyczne, psychologiczne, wyrównawcze, pomagamy w nauce i nadrabianiu zaległości szkolnych. Organizujemy akcje profilaktyczne, warsztaty ze specjalistami, rozwijamy zainteresowania i uzdolnienia dzieci poprzez organizację m.in. zajęć manualnych, kreatywnych, sportowych. Organizujemy im czas wolny od zajęć szkolnych i promujemy zdrowy tryb życia. Ale przede wszystkim kładziemy nacisk na ich prawidłowy rozwój społeczny, aby potrafili rozróżnić zachowania dobre od tych społecznie nieakceptowalnych, aby znali wartość siebie, rodziny i edukacji. Wspieramy ich i ich rodzinę w prawidłowych kontaktach między sobą oraz z otaczającym ich środowiskiem. Oferujemy pomoc w sytuacjach kryzysowych, problemach szkolnych, rodzinnych i osobistych dziecka.

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna i psychologiczna, razem z wolontariuszami z Grupy Wolontarystycznej „Agrafka”, która prężnie działa przy naszej Placówce, dba, aby nasi młodzi podopieczni wyrośli na dobrych, kulturalnych i uśmiechniętych dorosłych ludzi.

Placówka działa w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 31, w ciągu roku szkolnego od poniedziałku do czwartku w godzinach 10.00 – 18.00, a w piątek w godzinach 9.00 – 17.00. W dni wolne od nauki szkolnej godziny otwarcia są dostosowane do potrzeb wychowanków i ich rodziców.

Placówka „JUNIOR” może przyjąć 45 młodych osób mieszkających na terenie Miasta Pabianic. Dzieci mogą byś skierowane do Placówki przez pracowników socjalnych, asystentów rodziny, kuratora, szkołę bądź sąd. Pobyt jest bezpłatny oraz dobrowolny, chyba, że do Placówki kieruje sąd.

Działalność Placówki prezentujemy na Funpage: https://www.facebook.com/pwdjunior

Skip to content