SARS-CoV-2 – kompendium informacji na temat pomocy.


iSpeech.org

SARS-CoV-2 - kompendium informacji na temat pomocy :

Dla wszystkich mieszkańców miasta

Potrzebujesz wsparcia - zadzwoń

Informacje dotycząca realizacji programu "Wsparcie Seniora" przez MCPS Pabianice

Plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w epidemii koronawirusa

Koronowirus / COVID-19 Informacja dla osób bezdomnych

Procedura Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w sprawie zapewnienia wsparcia osobom bezdomnym przebywającym w przestrzeni publicznej Miasta Pabianice w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19 

Porady psychologiczne

Instrukcja procedowania dla pracowników socjalnych przy przyznawaniu świadczeń osobom w sytuacji zagrożenia, zarażenia Wirusem SARS-CoV-2

Dostarczenie żywności dla osób objętych kwarantanną

Pomoc osobom w kwarantannie

Skip to content