Dotyczy Obsługi Interesantów


https://www.ispeech.org/text.to.speech

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach informuje:

do dnia 18 kwietnia 2021 roku Wydział Pomocy Środowiskowej nie będzie
prowadził bezpośredniej obsługi interesantów.

Obsługa interesantów odbywa się:

1) telefoniczne

telefon: (42) 215-89-35
telefon: (42) 215-88-94

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej: wps@mcps.pabianice.pl

3) korespondencyjne na adres:

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej
Wydział Pomocy Środowiskowej
95-200 Pabianice ul. Gdańska 7

4) pozostawienie korespondencji w oznaczonym pojemniku przy wejściu do
budynku przy ul. Gdańskiej 7.

Skip to content