Światowy dzień walki z bezrobociem


text to speech
Stopa bezrobocia w styczniu 2021 r. wyniosła 6,5 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.
Zdaniem ekspertów brak pracy jest obecnie jednym z najpoważniejszych wyzwań, z jakimi się zmagamy.
11 kwietnia jest obchodzony Światowy Dzień Walki z Bezrobociem.
Walka ta jest szczególnie ważna w sytuacji, gdy narasta liczba osób mających długotrwały problem ze znalezieniem pracy.

Skip to content